Strona główna Badania serca Lekarze specjaliści Kontakt

W naszym Centrum wykonujemy następujące badania:

* EKG w systemie Kardiograf Kardio PC firmy Medea
* EKG metodą Holtera w systemie Holter Silicon Beat 2000 firmy Medea
* Próba wysiłkowa w systemie StresTest firmy Medea z bieżnią TrackMaster
* Aparat do kontroli stymulatorów firmy Biotronik
* Ultrasonograf firmy Hewlett Packard SONOS 2000 z dopplerem ciągłym, pulsującym i kolorowym
* USG tętnic i żył metodą Dopplera

Możesz u nas diagnozować i leczyć wszystkie choroby serca i układu krążenia, a w szczególności chorobę wieńcową, która występuje wtedy gdy zaistnieje dysproporcja między zapotrzebowaniem serca na tlen, a możliwością jego dostarczenia. 
Najczęściej jest ona klinicznym wyrazem miażdżycy tętnic wieńcowych, a zawał serca jej kolejnym stadium.

Zakwalifikowanie chorego z chorobą niedokrwienną serca do leczenia kardiochirurgicznego czy koronaroplastyki, musi być poprzedzone badaniem pokazującym upośledzenie pracy serca jako pompy i w tym celu konieczne jest wykonanie próby wysiłkowej.
 Jest to dynamiczna ocena sprawności ustroju, w tym układu krążenia, ukazująca jego możliwości czynnościowe i stopień jego ewentualnego upośledzenia. Wykonujemy je na bieżni ruchomej.

Wykonując badanie echo serca sprawdzimy stan twojego mięśnia sercowego, stopień zaawansowania miażdżycy, ewentualne następstwa nadciśnienia, będziemy również tym badaniem monitorować skuteczność leczenia farmakologicznego i inwazyjnego.
Pacjenci często skarżą się na kołatania serca, które są przejawem zaburzeń rytmu serca i których jakże często nie można uchwycić w badaniu EKG, które trwa zaledwie kilka minut. Do identyfikacji zaburzeń rytmu służy badanie EKG metodą Holtera, które również możesz wykonać w naszym Centrum Medycznym. Na podstawie tego badania pacjenci kwalifikowani są do leczenia antyarytmicznego jak również do wszczepienia stymulatora serca.
Jeśli już masz wszczepiony stymulator serca możesz u nas sprawdzić stan jego baterii i monitorować jego żywotność.
Jeśli chorujesz na chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, wadę serca czy masz inne problemy z układem krążenia ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

View Error: If this problem persists, please reset your counter from the control panel.