O centrum

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Centrum Diagnostyki Serca powstało w 2001 roku jako wysokospecjalistyczna placówka kardiologiczna.
Dysponujemy zapleczem diagnostycznym pozwalającym naszym kardiologom otoczyć opieką znaczną grupę pacjentów ze schorzeniami serca i układu krążenia.
Możemy przeprowadzić pełną diagnostykę nieinwazyjną: EKG, EKG metodą Holtera (HOLTER EKG) - całodobowe monitorowanie EKG i próbę wysiłkową na bieżni ruchomej oraz ultrasonografię serca (echo serca, USG serca).

Zajmujemy się leczeniem chorób układu krążenia:
  • nadciśnienie
  • choroba niedokrwienna serca
  • niewydolność krążenia
  • zaburzenia rytmu
  • wady serca
  • inne

Pragniemy zwrócić uwagę na badania wydolności mięśnia sercowego

- to znaczy próbę wysiłkową, której powinny poddać się osoby, które ukończyły 40 rok życia i zamierzają zająć się w ramach rekreacji ćwiczeniami w siłowni czy uprawianiem sportów.
Uzyskamy w ten sposób informacje na temat stanu mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych co pozwoli ukierunkować zakres i intensywność wysiłku fizycznego, a także może wskazać ewentualną potrzebę leczenia.